WETTELIJKE Vermeldingen

EUROBEST PRODUCTS
De website www.focusarchi.be wordt opgesteld en uitgebaat door bvba EUROBEST PRODUCTS, ingeschreven in het Belgisch staatsblad onder nummer 101 05 133, gevestigd te 311, rue des Vaches – 7390 Quaregnon, btw-nummer: BE 827 556 092

Uitgever – Publicatiedirecteur
Dhr. Alain LHOIR
info@eurobest.be
Tel. : +32 (0)65 66 06 92 – Fax: +32 (0)65 66 61 75

Verantwoordelijke voor de redactie en reclame
Dhr.Lionel LHOIR
lionel.lhoir@focusarchi.be
Tel. : +32 (0) 497 06 92 01

Hosting
Deze website wordt gehost door de firma Squarespace
Le Pole House,
Ship Street Great,
Dublin 8,
Irlande

Persoonsgegevens
De ingezamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. In geen enkel geval worden deze gegevens aan derden overgemaakt of verkocht.

Beperkte aansprakelijkheid
Deze website omvat informatie die ter beschikking wordt gesteld door externe bedrijven of hyperlinks naar andere websites die niet door FOCUS ARCHI zijn ontwikkeld.

De inhoud wordt louter ter informatie op de website ter beschikking gesteld. Het bestaan op deze website van een link naar een andere website houdt geen enkele goedkeuring van deze website of van zijn inhoud in.

De internetgebruiker is zelf verantwoordelijk om deze informatie met de nodige voorzichtigheid en kritische geest te gebruiken. FOCUS ARCHI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie, opinies en aanbevelingen van derden.

Auteursrechten
Heel deze website is onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving betreffende het auteursrecht, het merkenrecht en de intellectuele eigendom. Heel de inhoud van de website (met inbegrip van maar niet beperkt tot de teksten, graphics, afbeeldingen, logo’s en iconen), evenals de opmaak ervan (keuze, lay-out, indeling van de thema’s, toegang tot de gegevens, organisatie van de gegevens…) is het exclusieve eigendom van de firma Eurobest Products, met uitzondering van de merken, logo’s of inhoud die toebehoren aan andere firma’s, partners of auteurs.
Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, weergeven, overdragen, distribueren of registreren van deze elementen, via eender welk procedé of medium, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de firma Eurobest Products en wordt beschouwd als een inbreuk. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en deze algemene voorwaarden. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Bergen bevoegd.

Cookies
Het is mogelijk dat wij cookies gebruiken om de inhoud aan te passen, te personaliseren en publiciteit op te meten. Door op de site te klikken en/of te surfen, machtigt u ons om informatie te verzamelen via/en buiten Focus Archi via cookies.