The city of tomorrow

FA_news_RobAcademy1.jpg

Op 2 juni geeft Julien De Smedt een lezing in de nieuwe kantoor-en bedrijfsgebouwen van ROB. De lezing kadert binnen het raam van de ROB Academy. Julien De Smedt geniet internationale faam op het gebied van architectuur, design en inrichting van de publieke ruimte. JDS Architcts onderzoekt nieuwe stedelijke typologieën en beschouwt de buitenruimte en biodiversiteit eveneens behorend tot de architectuur en deel uitmakend van het stedelijk weefsel.

Condities van morgen ROB Academy wil een open platform zijn, gefocust op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen binnen het veld van de architectuur, beeldende kunsten, literatuur, filosofie…. Daarbij denken we aan de vele thema’s die deze disciplines bestrijken. Ook gaat onze aandacht uit naar het beleid ter zake. Welke condities willen wij dienaangaande creëren voor de toekomst? Hoe zullen we straks de zorg, het nieuwe werken en het anders gaan wonen organiseren?

Filosofisch debat

Dat ROB onder meer het architectuurdebat binnen eigen muren loodst, is ontstaan uit oprechte liefde en interesse voor architectuur. Evenwel kiezen we, zoals hiervoor aangehaald, voor een breder spectrum dan architectuur alleen. Dezelfde passie koesteren wij eveneens ten aanzien van alle andere culturele disciplines die er nauw mee samengaan. Beeldende kunsten en vormgeving passen net zozeer in dit stramien alsook het filosofisch debat hieromtrent. Verstedelijking, mobiliteit en publieke ruimte horen daar zeker bij. Wat met globalisering, nivellering en het nomadische?

In de wereld Wij staan als producent van schuifdeursystemen en logistieke oplossingen van intern transport niet aan de kant, maar in de wereld. Elke dag zijn onze producten betrokken in tal van spannende architectuur- en logistieke

projecten. Bedrijven staan niet als stille toeschouwers aan de zijkant, ze worden geachte de maatschappelijke veranderingen te onderkennen, zich te verdiepen in nieuwe opvattingen omtrent architectuur en ruimtegebruik, omtrent wonen en woonzorgomgevingen. Dienaangaande spelen steeds meer actoren een rol en neemt de complexiteit toe. In dit kader zijn begrippen als story telling en een discursieve aanpak, mediamanagement niet van de lucht. De blauwdrukarchitect behoort voorgoed tot het verleden.

Bloeiende bedrijfscultuur Beweging, verandering en mutatie creëren een spanningsveld waar ieder van ons mee te maken heeft. Om hierop in te spelen leverden wij een grote inspanning om onze bedrijfsarchitectuur een waardige plaats te geven binnen onze bedrijfscommunicatie. Ons gloednieuw bedrijfsgebouw schept en scherpt onze identiteit, het is de culturele, sociale en economische drager van onze missie en waarden. Wij zijn dan ook bijzonder trots u hier te mogen begroeten en u te laten proeven van een nieuwe open bloeiende bedrijfscultuur.

www.rob.be U bent architect of interieurarchitect en wil er graag bijzijn, meldt u an of contacteer de Press Officer op het nummer: 0485 83 91 59

ProduitLionel Lhoir