Patient Room in the Future

FA_actu_PRoF1.jpg

PRoF bestaat 7 jaar en viert dit met zijn bekende Themadagen op 13 en 14 september.

Daar worden twee PRoF-initiatieven voorgesteld die het resultaat zijn van de unieke ProF-methodiek: Het ProF Denkpad.   Dit jaar brengen we de revolutionaire ‘The Flexible Patient Room in the Future’ of ProF 5.0 en daardoor meteen een zicht op 'De mondiger patiënt in de toekomst en de invloed op de Zorgarchitectuur, -Infrastructuur en -Organisatie'.

Naar jaarlijkse gewoonte worden opnieuw de zeer gegeerde PRoF-Awards voor Zorgorganisatie, Zorgresearch en de ‘Special Honory Award’ uitgereikt met telkens een treffend Laudatio door een vroeger Award Winnaar.

Met de toekenning van een universitaire PRoF-leerstoel voor onderzoek in de zorg wordt duidelijk dat het denkwerk van het PRoF-consortium ook op universitair niveau wordt gewaardeerd.

Flexible Patient Room in the Future PRoF is een Europese Zorgdenktank met meer dan 200 leden die jaarlijks ook haar adviezen bundelt in een concreet uitgewerkt project zoals DeFlexible Patient Room in the Future. Deze denktank organiseert jaarlijks themadagen rond de evolutie van de diensten, de architectuur en de technieken in de Zorg.

De Flexible Patient Room in the Future speelt in op de huidige tendens naar kortere ziekenhuisopnames. Volgens recente publicaties zouden de door de federale regering sinds 2016 opgelegde kortere ziekenhuisopnames op korte termijn leiden tot 10.000 overtollige bedden. Nochtans bouwt men nog steeds op basis van gegevens van tien jaar geleden nieuwe gebouwen en breidt men de capaciteit aan bedden nog steeds uit.

Prof. Dr Peleman, hoofdarts UZ Gent en Lead voor ProF 5,0 stelt dat de verouderende bevolking meebrengt dat er steeds meer chronisch zieke patiënten zijn. Daarnaast wordt de nieuwe patiënt ook veel mondiger. Bovendien zijn onze ziekenhuizen niet meer aangepast aan de nieuwe uitdagingen in de Zorg.

Er zijn drie nieuwe uitdagingen:

  1. Wat met overschot aan ziekenhuisbedden?

  2. Patiënt wordt mondiger, welke invloed gaat daar vanuit?

  3. De toenemende resistentie van de bacteriën door onzorgvuldig gebruik van antibiotica, wat bij een mogelijke uitbrekende epidemie?

De uitdaging voor de Flexible Patient Room in the Future is een schot voor de boeg op deze drie tendensen. Het concept: twee standaard éénpersoonskamers, waarvan één patiëntenkamer uitgerust is met de nieuwste snufjes en daarnaast een Guest Room die indien nodig heel snel kan omgevormd worden tot patiëntenkamer. We bouwen bestaande patiëntenkamers om tot Guest Rooms, zodat familie of vrienden er zich goed bij voelen alsof ze op hotel zijn. Deze bewuste ombouw geeft een economische oplossing voor het Ziekenhuis en is tevens een oplossing tegen vereenzaming. Beide kamers bevatten de nieuwste technologie voor plafondverwarming of -koeling, een uniek sensorsysteem in de vloer om valdetectie te kunnen uitvoeren, alle faciliteiten voor menu sturing van zowel de patiënt als voor de bezoeker, toegangsdeuren die uiterste hygiëne toelaten, ook de toiletten zijn het neusje van de zalm op gebied van hygiëne.

www.prof-projects.com