Bouwplan goedkope

FA_news_taux1-1.jpg

Door de goedkope leningen starten 1 op 3 (ver)bouwers sneller dan voorzien met hun plannen. Hierdoor neemt het gevaar op verkeerde beslissingen aanzienlijk toe, met een duur prijskaartje tot gevolg. De helft van de (ver)bouwers geeft toe zich te weinig te laten adviseren door professionals en onvoldoende te plannen.

60% van de ondervraagden erkent dat bouwen of verbouwen erg complex en ingewikkeld is. Twee derde geeft aan meer aandacht te moeten besteden aan het totaalplaatje van hun project. Maar de goedkope woningleningen verleiden ruim 1 op 3 er toe om hun project sneller te starten dan voorzien, met oog op het financiële voordeel.

Uit de studie van Reynaers Aluminium blijkt dat overhaast handelen en gebrek aan voorbereiding leiden tot het ontbreken van professioneel advies tijdens de verschillende fases van het (ver)bouwproces.

Goede start gemist Dit begint al bij de keuze tussen nieuwbouw of verbouwen. Bijna de helft van de ondervraagden (41%) geeft toe hiervoor geen professioneel advies in te winnen. Van de overige 59% die wel advies inwint, gaat amper 20% langs bij de bank en slechts 37% richt zich tot een architect. De meerderheid (41%) vraagt enkel raad aan familie of vrienden.

“Om de juiste keuzes te maken en de gevolgen ervan goed in te schatten, is vakkundig advies cruciaal. Het is aangewezen om een goed masterplan op te stellen met een financieel luik, onderbouwde keuzes te maken inzake bouwplannen, -oplossingen en -materialen en goede timing. Hiervoor kan men terecht bij heel wat experten zoals de bankier, notaris, architect, diverse aannemers en producenten van bouwmaterialen,” aldus Bert Geerinckx, Algemeen Directeur van Reynaers Aluminium Belux.

Wie kiest voor nieuwbouw, doet dat duidelijk met meer begeleiding. Bouwers (64%) laten zich vaker adviseren dan de verbouwers (55%). Ruim de helft doet dat bij een architect (53%), in tegenstelling tot slechts 1/4de van de verbouwers (26%).

Impact bouwproces onderschat Heel wat ondervraagden hebben voor het inwinnen van advies geen tijd (34%) of weten niet waar of bij wie ze terecht kunnen (27%).

Belangrijke knelpunten tijdens het bouwproces zijn voor 3 op 4 ondervraagden het voldoende rekening houden met de steeds complexere regelgeving en strengere energienormen, gevolgd door het onvoldoende plannen en voorbereiden (67%) en te weinig aandacht besteden aan het totaalplaatje (63%). Het gebrek aan advies heeft volgens 61% ook tot gevolg dat men te weinig rekening houdt met het afstemmen van de woning op eventuele gezinsuitbreiding of op de oude dag.

Klus of klos De (ver)bouwende Belg blijft een doe-het-zelver: minder dan 1/5de voert geen enkel werk zelf uit. Naast de 76% die de woning zelf schildert of behangt, valt het op dat bijna de helft (42%) ook complexere werken zelf uitvoert, zoals dak en/of muren isoleren, of elektriciteit, water of verwarming installeren. Maar ondanks het feit dat dit ingrijpende werken zijn die ervaring of vakmanschap vereisen, wordt ook hier weinig beroep gedaan op professioneel advies. 42% voert dit type werken alleen uit of met vrienden. Slechts 16% laat zich begeleiden door een architect en amper 11% door een vakman.

“De complexiteit van het bouwen of verbouwen vereist naast doordacht plannen ook voldoende kennis van bouwmaterialen en -processen. Het is belangrijk als (ver)bouwer om zich goed te informeren en vervolgens beroep te doen op professionele vakmensen. Beurzen zoals Batibouw zijn de ideale gelegenheid om zich te oriënteren. We zijn verheugd dat adviesverlening en beleving dit jaar op Batibouw extra in de kijker gezet worden,” besluit Bert Geerinckx.

Resultaten van de jaarlijkse bevraging in opdracht van Reynaers Aluminium van Belgen met een concreet bouw- of verbouwproject. De peiling werd uitgevoerd in januari 2016 bij een steekproef van 900 Belgen. De bevraging ging dieper in op de manier waarop men zijn project aanpakt.

www.reynaers.be