Wettelijke verzekeringsplicht bouwsector

 
focus-archi-magazine-actu--Wettelijke-verzekeringsplicht-bouwsector.jpg

Zopas werd  in de federale Kamer een wet goedgekeurd die naast architecten ook andere dienstverleners verplicht om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Het gaat daarbij om o.a. landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren,…. De wet wordt op 1 juli 2019 van kracht. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) is tevreden dat deze noodzakelijke aanvulling op de Wet Peeters-Borsus, die al sinds 1 juli vorig jaar van kracht is, eindelijk een feit is. Toch dient in de toekomst het onevenwicht tussen de verzekeringsplicht voor aannemers enerzijds en die voor dienstverleners (waaronder architecten) anderzijds verder te worden weggewerkt.

Stap in de goede richting

Vanwege de toenemende complexiteit van bouwprojecten en het steeds breder wordend wetgevende kader, blijkt dat het beroep en de rol van architect steeds meer deel is gaan uitmaken van een multidisciplinaire aanpak. Hierdoor zien architecten zich almaar vaker omringd door een groeiend aantal adviseurs, al of niet met een erkend statuut. In die context is het duidelijk dat er nog steeds een principiële discriminatie bestaat tussen dienstverleners in de bouw (waaronder de architecten) en de aannemers die slechts gehouden zijn hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. NAV is van mening dat er bijkomende stappen nodig zijn om ook de aannemers een gelijke verzekeringsplicht op te leggen.

Bron: NAV

Door Pascal Dewulf


 
Eléonore CuccaActu