Vernieuwd station Roeselare: elegant en transparant

 
bref-21-station20Roeselare-7FEB18-006.jpg

Edward Sorgeloose Architecture concipieerde in samenwerking met Eurostation een project voor de renovatie en vernieuwing van het station van Roeselare. Er werd beoogd om aan het bestaande station een open, toegankelijk en transparant karakter mee te geven. Tevens diende de bestaande dakconstructie over de perrons behouden te worden.

Om de doelstellingen te bereiken werd voorgesteld om het sokkelvolume van het bestaande station af te breken en te verschuiven zodat een sterkere link kon ontstaan tussen de twee stadswijken waarin het station ligt. Lichte materialen gecombineerd met een sobere dynamische lijnvoering werden afgewisseld met genereuze glaspartijen die visuele corridors creëren in het gebouw.

De aanleg van het stationsplein werd bedacht door Bureau Bas Smets en bestond erin om een sereen en continu vlak te schuiven onder het treinviaduct. De laatste fase van deze aanleg is momenteel in uitvoering.

  • Een ruimer en verkeersluw stationsplein met een nieuw bus- en treinstation aanleggen.

  • De verkeersstromen verbeteren.

  • Het reizigerscomfort verhogen.

  • De centrum- en Krottegemwijken beter met elkaar verbinden.


 
ActuLionel LhoirProjet