TOTEM: een nieuwe tool om de milieu-impact van gebouwen te evalueren

 
Interface_homepage_NL.jpg

TOTEM werd gelanceerd op de jongste Batibouw-beurs en is het resultaat van een samenwerking tussen de drie Gewesten, in overleg met de actoren op het terrein en fabrikanten. Dankzij de online-interface kan de Belgische bouwsector de milieu-impact van gebouwen identificeren en beperken en zo het gebruik van materialen optimaliseren.

Een objectieve en transparante tool

TOTEM beschikt over een uitgebreide bibliotheek van bouwelementen en -materialen en maakt het mogelijk de milieuprestaties van een bouwproject of renovatieproject te evalueren en dat vanaf het ontwerp. TOTEM toont een globale of gedetailleerde score, uitgedrukt in euro. Op basis van deze score kan de ontwerper zijn project aanpassen en optimaliseren.

In voortdurende ontwikkeling

Op termijn zal TOTEM worden gelinkt aan de EPB-software en gekoppeld aan de federale gegevensbank B-EPD die de verklaringen van de fabrikanten van materialen groepeert. Het zal ook de simulering van circulaire bouwsystemen mogelijk maken.

“Daar waar de EPB-software de erkende materialen valoriseert vanuit een energetisch standpunt, valoriseert TOTEM de duurzame materialen en dus niet enkel hun energieprestatie. 

- Jean-Baptiste de Mahieu, IsoHemp S.A.

 

Maak kennis met TOTEM Om meer te weten over het TOTEM-project, de methodologie en andere thema’s i.v.m. duurzame gebouwen kan u de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.