The act of building

 
Bref-27-1DOR_BE2016_dv__dv116.jpg

Het architectenbureau BC architects & studies wil de traditionele driehoek bouwheer-architect-aannemer herdefiniëren. Ze onderzoeken hoe de architect zich kan herpositioneren ten dienste van bouwgemeenschappen om zo tot innovatieve bouwprocessen te komen.

In de tentoonstelling The act of building toont BC architects & studies een hedendaagse invulling van het bouwproces, waarbij een intense samenwerking tussen architect en aannemer centraal staat. Ze doen dit aan de hand van de ‘Bioklas’, een project dat ze uitwerkten voor de Antwerpse gemeente Edegem. Aarde is in dit project het voornaamste bouwmateriaal. De gemetselde gewelven bestaan uit blokken gemaakt van aarde, opgegraven uit een plaatselijke groeve. Limoen en hennep dienen als isolerende coating rond het gebouw. Door het organiseren van workshops op de site wordt 70% van de bouwmaterialen ter plaatse geproduceerd. Architect en aannemer creëren zo een interessante leeromgeving voor jonge architecten, studenten en bouwvakkers, maar ook voor ouders en hun kinderen. Met de ‘Bioklas’ reikt BC architects & studies een valabel alternatief aan voor het traditionele bouwproces, met een nieuwe manier van samenwerken als belangrijke drijfkracht.

BWMSTR Label

BC architects & studies ontving voor zijn onderzoek naar de herpositionering van de architect in het bouwproces in 2015 het Bouwmeesterlabel (BWMSTR label) van de Vlaams Bouwmeester. Met het BWMSTR Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken, en zo (ontwerpend) onderzoek ondersteunen in de beginfase. In 2016 - 2017 toont het Vlaams Architectuurinstituut de resultaten van een selectie van de BWMSTR Labels 2015 in de wandelgangen van deSingel.

19.04.2017, 14:00 tot 18.06.2017, 18:00

Locatie: deSingel Internationale Kunstcampus - Wandelgangen


 
ActuLionel LhoirProjet