Stedelijke afvalstromen vormen ruimtelijke uitdaging

 
FA_Stedelijke.jpg

In de reeks BWMSTR Label geeft het Vlaams Architectuurinstituut, na We kopen samen den Oudaan, opnieuw het podium aan jong architectuurtalent met als thema: Een nieuwe kijk op afval.

Afval is overal. Hoewel we ermee omringd zijn en we steeds meer afval produceren, gaan we er onbewust mee om. In hun project Een nieuwe kijk op afval onderzoeken de jonge architecten Carmen Van Maercke en Caterina Rosso, in samenwerking met de onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur van de KULeuven, hoe duurzamere stedelijke afvalstromen een alternatief kunnen vormen voor de bestaande, grootschalige industriële afvalverwerking. De 20ste -eeuwse gordel rond Antwerpen dient als testcase.

Complexe stedelijke afvalstromen

Van Maercke en Rosso onderzoeken in Een nieuwe kijk op afval hoe veel voorkomende plekken in het stedelijk weefsel kunnen bijdragen tot een nieuwe afvalcultuur. Supermarkten kunnen daarbij een grote rol opnemen in het herleiden van de grote afvalstromen. “Om duurzamere handels- en productiepraktijken te genereren, werkten we tijdens een ontwerpworkshop scenario’s uit voor een low impact supermarkt die mogelijke synergieën met de stedelijke omgeving ten volle benut”, aldus de curatoren: “Voorbeelden zijn: de creatie van een open marktplaats in een ongebruikte industriële vleugel, de productie van groenten met behulp van ter plaatse gezuiverd grijs water en de recuperatie van restwarmte van een naburige industrie.” De toepassing van deze nieuwe kijk op complexe stedelijke afvalstromen kan een ruimtelijke dimensie toevoegen aan de zoektocht naar een efficiënter gebruik van grondstoffen in de stedelijke omgeving. “

Opening

di 21 februari – vernissage en openingsdebat om 20u in de Blauwe Foyer (deSingel – Antwerpen) Pecha Kucha over transitie-initiatieven rond circulaire economie in Antwerpen en andere steden.

met volgende sprekers: - Carmen Van Maercke, Caterina Rosso, Julie Marin (BWMSTR Label 009, Een Nieuwe kijk op afval), Lieve Custers (Buro Boris) & David Dooghe (David Dooghe, urban designer_architect), Nathalie Snauwaert (vzw Het Spilvarken), Leen Beyers (MAS Antwerpen), Hilde Carens-Van Gils (Colruytgroup) en Elmar Willems (OVAM) - moderator: Liesl Vanautgaerden, Programmadirecteur Gebiedsontwikkeling Ruimte Vlaanderen gratis, maar INSCHRIJVEN verplicht.

Foto: Hooge Maey, afvalstortzone in Antwerpen © Caterina Rosso


 
CultureLionel Lhoiractu