Sofie De Caigny, nieuwe directeur Vai

 
bref-79.jpg

Vanaf 1 januari 2018 neemt Sofie De Caigny het roer over van Christoph Grafe als directeur van het Vlaams Architectuurinstituut. Deze wissel van de wacht gaat gepaard met de oprichting van het Architectuurarchief Vlaanderen, de grootste collectie architectuurarchieven van Vlaanderen.

Voor de organisatie betekent dit een fikse uitbreiding. De Caigny: “Het Vlaams Architectuurinstituut ontwikkelt zich tot een volwaardig sectorinstituut mét een eigen collectie zoals het oorspronkelijk was voorzien, en zoals het in de ons omringende landen gangbaar is.”

Architectuurarchief Vlaanderen

De schaalvergroting van het instituut vereist een verandering van de structuur waarin de nieuwe koepelorganisatie als een samenhangend geheel zal worden geleid. Christoph Grafe, die het instituut sinds 1 januari 2011 leidt en de functie naast zijn werkzaamheden als wetenschapper vervulde, draagt op 1 januari 2018 deze rol over aan Sofie De Caigny. Zij was de voorbije jaren coördinator van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, dat wordt samengevoegd met het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen tot het Architectuurarchief Vlaanderen. Sinds 2006 vertegenwoordigt Sofie De Caigny het Vlaams Architectuurinstituut binnen ICAM (International Confederation of Architectural Museums), waar zij sinds 2014 de rol van secretaris-generaal vervult.

Jonge ontwerpers

Het nieuwe Vlaams Architectuurinstituut, met een geïntegreerd archief, zal nog meer dan voorheen de brug slaan tussen architectuur uit heden, verleden en toekomst. Sofie De Caigny wil de dynamiek van het Vlaams Architectuurinstituut verder ontwikkelen: “Ik wil sterk inzetten op de uitbouw van de collectie architectuurarchieven voor Vlaanderen en Brussel. Om zo de actuele dynamiek die de architectuur in Vlaanderen kenmerkt, ook voor toekomstige generaties ontwerpers en onderzoekers beschikbaar te maken”, aldus De Caigny. “Het Vlaams Architectuurinstituut moet een plek zijn waar jonge ontwerpers kansen krijgen. Ik zet dan ook graag mijn internationaal netwerk in om de jonge garde een forum te geven.”

Maatwerk

Samen met ontslagnemend directeur Christoph Grafe heeft Sofie De Caigny de laatste jaren intensief gewerkt aan een gezamenlijke inhoudelijke verdieping. Die kwam onder andere tot uiting in de architectuurboeken Vlaanderen 2016 en 2018 en in de tentoonstelling ‘Maatwerk’ (Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt), waarvan De Caigny curator was.

Meer lezen


 
ActuLionel LhoirCulture