Ruimtelijk rendement als onderdeel van de bouwcultuur

 
focus-archi-magazine-architecture-Stad-Hasselt-quartier_canal.jpg

Lancering website ruimtelijkrendement.be


Het verhogen van het ruimtelijk rendement moet de norm worden in Vlaanderen. Met goede voorbeelden wild de nieuwe website De website ruimtelijkrendement.be inspiratie bieden aan ontwikkelaars, architecten en omgevingsambtenaren aan de slag  zijn met bouwprojecten. Door kwaliteitsvol te verdichten en functies te verweven wordt bijkomende ruimte inname vermeden.

Inbedden in bouwcultuur

Vlaanderen wil ruimtelijk rendement verder inbedden in onze bouwcultuur. Dat is nodig want het ruimtebeslag in Vlaanderen bedraagt ondertussen 33 procent. Dat ruimtebeslag staat voor ruimte die we in Vlaanderen innemen voor huisvesting, handel en industrie, transport en recreatie. Ook tuinen, parken, voetbalpleinen enz. maken daar deel van uit. Het verhogen van het ruimtelijk rendement betekent dat we meer gaan doen met het al ingenomen ruimtebeslag. Dat kan door meer activiteiten op eenzelfde oppervlakte te organiseren zonder afbreuk te doen aan de leefkwaliteit en dat op de best gelegen plaatsen. Dat kan gebeuren door intensivering, verweving, hergebruik en tijdelijk ruimtegebruik. Een schoolvoorbeeld (what's in a name) werd gesteld tijdens de lancering van de website ruimtelijkrendement.be in een school in Brasschaat waarboven 26 duplexwoningen werden gecreëerd.

Slim ruimtegebruik

De website www.ruimtelijkrendement.be beschrijft uitvoerig tien voorbeeldprojecten waarbij sprake is van kwalitatieve verdichting, verweven van functies, hergebruik enz. Het gaat bijvoorbeeld om cohousing met 22 woningen (Sint-Niklaas), renovatie tot een collectief woon-en werkproject (Antwerpen), transformatie van een oud industriegebied (Hasselt), wonen in een herbestemde school (Westvleteren) of een mix van verschillende functies (Leuven). Elk project wordt geïllustreerd met foto’s en een filmpje. De projecten liggen verspreid over Vlaanderen (zie bijlage). De website zal de komende jaren verder aangevuld worden met nieuwe inspirerende voorbeelden van ruimtelijk rendement. De nieuwe website www.ruimtelijkrendement.be toont alvast aan dat er op het terrein vele mogelijkheden zijn van slim, creatief en kwalitatief ruimtegebruik.

Door Pascal Dewulf


 
Eléonore CuccaActu