Verhelderende studie over ...

 
FA_news_biennale_1.jpg

De architectuur staat niet los van de maatschappij. Eind mei opende de 15de Biënnale voor Architectuur, het trefpunt voor hedendaagse architectuur met de Chileen Alejandro Aravena (Pritzker 2016) als commissaris-generaal, haar deuren in het Arsenale en de Giardini van Venetië. Dit jaar is Vlaanderen aan de beurt om het Belgische paviljoen te stofferen. Onder de noemer 'Bravoure' worden een vijftiental bureaus van bij ons voorgesteld. Maar volgens een recente studie zijn de voorwaarden waarin architecten doorgaans moeten werken, weinig te benijden …

De buitenlandse pers zou niets dan lof hebben gehad voor de inhoud van het paviljoen 'Bravoure', "de architectuur van het dagelijks leven" in een context van drastische besparingen en aanhoudende soberheid. De curatoren zijn de Gentse architecten De Vylder-Vinck-Taillieu (herconfiguratie van het Palais des Expos in Charleroi; lees de echo hier), het vrouwelijke duo landschapsarchitecten van Doorzon en fotograaf Filip Dujardin. Dertien bureaus uit Vlaanderen (Projecten? klik hier) en Brussel worden er vertegenwoordigd tot grote vreugde van het Vlaams Architectuurinstituut (VAI), het representatieve orgaan van de architecten in Vlaanderen. Met 37 deelnemende landen en een 100-tal bureaus – waaronder het Belgische bureau 51N4E en zijn ontwerp voor de TID-toren in Tirana (Albanië), eind 2013 uitgeroepen tot een van de tien beste 'renovatieprojecten'; video hier 16’) – benadrukte Biënnale-voorzitter Baratta de band tussen de architectuur en de uitdagingen van onze huidige maatschappij. "We zijn niet geïnteresseerd in architectuur als stijloefening, maar als een manier om mensen hun lot meer in eigen handen te laten nemen." Die woorden worden in zekere zin kracht bijgezet door een recente gedetailleerde studie van de KUL over de voorwaarden waarin architecten hun beroep uitoefenen. De krant De Morgen kon de studie inkijken en titelde "harde waarheid achter de Biënnale van Venetië: het beroep van architect is veel zwaarder dan tot dusver gedacht". De krant had het over aalmoesvergoedingen tegen een achtergrond van toenemende regelgeving en schaarser wordend geld. De studie, die over meer dan 2.000 projecten gaat (138 pagina's, PDF downloaden hier), is ondertekend door architect-stedenbouwkundige Johan Rutgeerts. Men vindt er het aantal geregistreerde uren per m2 bebouwde oppervlakte, voor eengezinswoningen, appartementen, sociale woningen en nieuwbouw. Het honorarium van een architect bedraagt gemiddeld 8 en 12% van de kostprijs, naargelang het om nieuwbouw of renovatie gaat. Voor een project van 300.000 of 100.000 € komt dat neer op 24.000 of 18.000 €. Die bedragen zijn echter bedrieglijk als men kijkt naar het reële aantal uren dat aan een project besteed wordt. Dan verdient een architect gemiddeld 47 € bruto/uur voor een nieuwbouw en 36 € bruto/uur voor een renovatie!

Biënnale voor architectuur van Venetië, tot 27 september 2016