Over de rand

 
FA_over-de-Rand.jpg

De Vlaamse stadsrand is vaak problematisch: weinig duurzame, vaak onsamenhangende plekken met een lage dichtheid, een gebrekkige publieke ruimte en een mobiliteit die bijna uitsluitend gericht is op de auto. Toch bezit de rand een groot potentieel. Ontwerpbureau OMGEVING voerde de afgelopen maanden een ontwerpend onderzoek naar de stadsrand van Gent dat uitmondde in een tentoonstelling (STAM Gent) en nu ook een boek: 'Over de rand'.

De publicatie toont aan hoe de rand opnieuw een symbiotische relatie kan aangaan met de stad. De transformatie is radicaal. Sommige ruimteverslindende verkavelingswijken of lintbebouwingen zullen moeten verdwijnen, andere plekken zullen nog meer moeten verdichten en verstedelijken. Op die manier komt ruimte vrij voor natuur, landbouw en recreatie, en kan het landschap als groene vingers tot diep in de stad binnendringen. De auto is niet langer koning. Stad en rand worden teruggeven aan voetgangers, fietsers, e-bikes, trams en cargoboten. Het radicale toekomstbeeld vraagt om een grondige mentaliteitswijziging. Zo zullen we de beschikbare ruimte meer moeten delen en collectief gebruiken en zullen we de transitie moeten maken naar een duurzame, circulaire economie die de symbiose van stad en rand meer zelfvoorzienend maakt.

'Over de rand' is uitvoerig geïllustreerd met gedetailleerde tekeningen en plannen. Die geven een duidelijk beeld van hoe een alternatieve en meer duurzame toekomst van de rand er zou kunnen uitzien. Daarnaast maakte fotograaf Stijn Bollaert in opdracht van Omgeving een intrigerend portret van de Gentse stadsrand.

Over de Rand. Onderzoek naar een toekomst voor de stadsrand, Filip Lagiewka, Peter Swyngedauw, Jonas De Maeyer, Dominique Pieters, Public Space, Mechelen, 2016, 17 x 23 cm, gebonden, softcover, geïllustreerd, 232 p.

Verkoopprijs: € 28,00 | Studentenprijs: € 20,00


 
LivreLionel Lhoir