NAVO hoofdkwartier

 
FA_buildings-public-brussels-nato-delivery.jpg

Bij het ontwerp en de realisatie van het nieuwe NAVO hoofdkwartier is veel aandacht besteed aan energie-efficiëntie. Niet alleen vanuit een duurzame benadering, ook vanuit de steeds aanwezige strenge veiligheidseisen. Naar energievoorziening werkt het NAVO hoofdkwartier nagenoeg volledig autonoom, met een eigen noodstroomvoorziening en WKK. VK Architects & Engineers berekende en ontwierp de technische installaties voor de volledige site.

Slab-cooling

Voor het nieuwe hoofdkwartier is maximaal gebruik gemaakt van hernieuwbare bronnen en materialen, zowel voor de energie, als voor het water en de ruimte. Het doel is om de vraag af te stemmen op de reële behoefte van de gebruiker. Daarbij moet de vraag beantwoord worden met de meest ideale prestatie en een maximale beperking van de energiebehoefte.

Dit project van 250.000 m² is een laag-energie ontwerp. De bouwschil is gebaseerd op een optimale thermische isolatieprestatie en -luchtdichtheid. Alle kantoren, met in totaal een oppervlakte van 120.000 m², worden passief gekoeld door middel van actieve betonplaten. Daarmee is dit één van de grootste Europese projecten dat gebruik maakt van slab-cooling. De koelwaterproductie voor deze platen wordt deels gerealiseerd via geothermische sondes. In totaal omvat de site 142 geothermische sondes met elk een lengte van 125 meter.

Warme en koude gangen

De warmteproductie op lage temperatuursregime gebeurt deels door cogeneratiegroepen en door “water-water” warmtepompen. Bijkomend wordt de warmte op de mechanische ventilatie-eenheden gerecupereerd. In bepaalde lokalen varieert het luchtdebiet in functie van de CO2- en COV-concentratie. De informaticalokalen worden geventileerd door middel van “warme en koude gangen”.

Ook de verlichting wordt bediend door een sonde of een aanwezigheidsdetector, waarbij de intensiteit in de kantoren varieert in functie van de daglichtsterkte. 250 m² aan zonnepanelen worden ingezet voor het opwarmen van het zwembadwater en de douches in het personeelscentrum.

Gerecycleerd puin

Tenslotte wordt het regenwater gerecupereerd. Ook grondwater wordt op ongeveer 75 m diepte opgepompt met een waterputting van maximum 20 m³/u. Voor de fundering van parkings en wegen werd gebruik gemaakt van ter plaatse gerecycleerd betonpuin, afkomstig van het voormalige militaire kwartier.


 
ActuLionel LhoirProjet