Kerk wordt school

 
focus-archi-magzine-BURO56-Architecten-en-Martens-Van-Caimere-Architecten-02.jpg

Theresianenkerk in Gent wordt schoolgebouw


De reconversie van de Theresianenkerk in Gent als uitbreiding van de aanpalende basisschool 'De Boomhut' werd na een wedstrijd toegewezen aan BURO56 Architecten en Martens Van Caimere Architecten. Dat gebeurde in september 2018.

Levendige biotoop

Met het voorgestelde ontwerp wordt de kerk een levendige biotoop waar alle indoor activiteiten kunnen worden georganiseerd die niet klasgebonden zijn. De kerk kan tevens worden gebruikt voor buitenschoolse activiteiten zoals expo's en recepties. Het aanpalende schoolgebouw wordt ook uitgebreid met een nog te bepalen aantal klassen.

Ruimtelijk spanningsveld

De bestaande architectuur van de kerk werd gerespecteerd. Dat is wettelijk zelfs zo verplicht omdat het hier om historisch erfgoed gaat. In principe mag dan ook niet aan de bestaande architectuur worden geraakt en moeten architecten creatief aan de slag om een structuur en volumes binnen de bestaande architectuur te creëren. Typische voorbeelden van dit soort herbestemmingen zijn ook hotel Patershof in Mechelen en de Dominicanen boekhandel in Maastricht.

Spanningsveld

De positie van het nieuwe volume resulteert in een ruimtelijk spanningsveld tussen de kerk en het nieuwe volume. Er ontstaat een rondgang rond het volume die opdeling toelaat in verschillende zones. Zo worden de zijbeuken een plaats voor ontmoeting, expositie, een overdekte speelplaats en voor- en naschoolse opvang. De dwarsbeuk wordt een flexibel in te richten ruimte in functie van specifieke lessen of schoolmomenten. Momenteel wordt het ontwerp verder uitgewerkt in overleg met de opdrachtgevers.  

Bron: BURO56 Architecten & Martens Van Caimere Architecten

Door Pascal Dewulf

focus-archi-magazine-Belvedere-Droogdokkenpark.jpg

 
MarieChActu