Geluidsactieplan 2019-2023

 
Focus-archi-magazine-architecture-Geluidsactieplan.jpg

Nieuwe richtlijnen omtrent geluidsoverlast


Uit onderzoek blijkt dat geluidsoverlast in Vlaanderen een steeds prangender probleem wordt. Toenemende verstedelijking en nieuwbouw bij drukke verkeerszones en drukke verkeerswegen maken dat tweehonderdduizend Vlamingen vandaag ernstig last te hebben van teveel lawaai.

De Vlaamse overheid heeft dan ook het 'Geluidsactieplan 2019-2023' uitgebracht dat richtlijnen bevat om geluidsoverlast in te perken. Dat plan zal uiteraard ook (op termijn) de nodige repercussies hebben op toekomstige regelgeving voor nieuwbouwarchitectuur en reeds bestaande woningen. Op basis van strategische geluidsbelastingskaarten werd alvast een prioriteitenplan uitgewerkt. Dat bevat in eerste instantie onder andere het aanleggen van stille wegverharding en het gebruik van milieuvriendelijke (stille) voertuigen. Het plan vloeit voort uit richtlijnen die zijn uitgevaardigd door de Europese regulator. Meer info over het plan vindt u via deze link.

Foto: © mitifoto - AdobeStock

Door Pascal Dewulf


 
Eléonore CuccaActu