Op beide oren slapen

 
FA_news_uplace_1.jpg

De opeenvolgende en slecht verteerde staatshervormingen hebben dikwijls verrassende effecten. Zo gaat de Ikea-wet die bij ons de inplanting van grote winkelcomplexen regelt via de 6e belangrijke herziening tot nu toe ook onder het Caudijnse juk van de overdracht naar de Gewesten. Aan Vlaamse zijde geeft dit onverwachte steun aan het zeer controversiële Uplace-project, een van de drie toekomstige gigantische winkelcentra die een plek moeten krijgen op een terrein dat amper een zakdoek groot is tussen Brussel en Machelen-Vilvoorde.

Sinds de jaren 2000 bestaan drie projecten voor de inplanting van megawinkelcentra naast elkaar in Vilvoorde en haar vijandige zusterstad Brussel. Docks Bruxsel, op een steenworp van het koninklijk domein van Laken, werd bedacht door Art & Build en is het verst gevorderd, ook al moet de afwerking nog beginnen (zie ons dossier in Focus Archi nr. 7, pp. 6-8). Neo I-Europea (KCAP Architects & Planners en daarna bureau Viguier & associés + A&B) op het Heizelplateau is nog niet vastomlijnd. Het dringendste project daar is de bouw van het Eurostadion (onze echo’s FA web van 1/6 en unusual van 1/4 jl.). Intussen blijft het aan Vlaamse zijde nagelbijten voor het Uplace-project, dat kampt met verzet, beroepsprocedures en juridische uitstelmanoeuvres. Een achterdeurtje in een nieuw Vlaams decreet, dat met zorg werd voorbereid door de regering-Bourgeois (N-VA/CD&V/Open Vld) en momenteel in het Vlaams parlement wordt besproken, maar een storm van protest ontketende bij de tegenstanders van het project in Vlaanderen, moet vermijden dat de sociaal-economische vergunning die in 2010 aan Uplace werd verleend zou verjaren. Eind 2015 was door dezelfde regering groen licht gegeven aan het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de reconversiezone Vilvoorde-Machelen dichtbij het kanaal, die het toekomstige complex omvat. Ook al staat nog niets vast betreffende de bouw- en milieuvergunning: tegen de eerste werd beroep aangetekend en de tweede werd door de Raad van State vernietigd. Met zijn 190.000 m2 (shopping, kantoren, vrijetijd) heeft Uplace Machelen, geleid door de groep Bart Verhaeghe (o.a. eigenaar van Club Brugge), ook de ambitie om het grootste winkelcomplex te zijn in het Vlaams-Brabantse/Brusselse hinterland. Voor de realisatie van het project, dat 8 miljoen bezoekers per jaar zou moeten aantrekken, werd 600 miljoen € uitgetrokken. Zelfs de mondiale gigant van de grootste winkelcentra ter wereld, het Australisch-Amerikaanse Westfield (Stratford City, 176.500 m2 op een deel van de site van de OS 2012 in Londen), heeft belangstelling getoond voor dit dossier met het oog op een eventuele overname. Intussen heeft Neo-Europea zijn intrede gedaan op het schaakbord en in de arena… De legging van de eerste steen van Uplace is nog steeds gepland tegen eind 2016, en de opening in 2018.

* Ter hoogte van 330 miljoen €, waarvan 53 voor de aankoop van het terrein van 13 ha

© Uplace


 
ActuLionel LhoirProjet